Laatulupaus

Vesilahden Liikenne Oy                    Laatulupaus

Joukkoliikennelain 48§ mukainen laatulupaus.

Liikenneluvan haltija tai liikenneluvan haltijoiden yhteenliittymän on määriteltävä tarjoamiensa liikennepalveluiden laatu. Liikenneluvan haltijan on valvottava liikennepalveluja koskevan laatulupauksen toteutumista.

Yrityksemme on rekisteröitynyt Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin

 1. Tarjottavat palvelut
Koululais- ja asiointiliikennettä palvelualueena Vesilahti, Lempäälä, Punkalaidun, Nokia, Akaa
Tilausliikennettä ja valmismatkoja liikennealueena koko Suomi sekä Venäjä ja Eurooppa
 2. Palveluista sekä niiden muutoksista informointi
Koululais- ja asiointiliikenteen muutoksista informoimme tilaajaa sekä tiedotamme muutoksista mm. verkko- ja facebook sivuillamme.
Tilausliikenteen muutoksista ilmoitamme viipymättä ja suoraan asiakkaalle. Tiedotuksen asiakkaalle hoidamme ensisijaisesti puhelimitse. Käytämme myös sähköpostia sekä tekstiviestiä.
 3. Käytössä olevat ajoneuvot
Yrityksellä on käytössä 49-53 paikkaisia turistivarusteltuja linja-autoja, turistivarusteltuja 22 paikkaisia pienoisbusseja sekä 12-20 paikkaisia koululais- ja palveluliikennebusseja ja tila-autoja.
Kaikissa lapsia kuljettavissa autoissamme on alkolukkolain mukainen alkolukko asennettuna ja ne kalibroidaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymässä määräajassa.
 4. Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti saadun palautteen perusteella. Kaikki palaute käsitellään ja tarvittaessa asiakkaalle annetaan vastine. Palaute tulee pääsääntöisesti kuljettajien välityksellä sekä sähköpostilla. Myös puhelimitse ja verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta on mahdollista antaa palautetta.
 5. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimusten purku ja vahingonkorvaukset
Varsinaisten vahinkojen varalta yrityksellä on kattava vakuutusturva. Asiakaspalautteet ja valitukset käsittelemme aina tapauskohtaisesti. Reklamaatioista neuvottelemme asiakkaiden kanssa ja mikäli on perusteltua, korvaamme asiakkaalle aiheutuneen haitan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa neuvotellulla tavalla.
Sopimusten purku tapahtuu sopimuskohtaisesti. Erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla asiakkaan kanssa.
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja (https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/y....
 6. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen.
Huomioimme erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeet yksilöllisesti ja kuljettajamme avustaa heitä tarvittaessa.
 7. Henkilökunta
Yrityksemme ammattitaitoinen henkilökunta on palveluhenkistä ja motivoitunutta. Järjestämme säännöllisesti mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä huolehdimme, että ammattipätevyydet ovat ajantasaiset.

Vesilahdessa

Jere Sarén

Vesilahden Liikenne Oy